Oszczędność podatkowa i rozwój biznesu

24.05.2024

W 2022 roku w ramach pakietu Polski Ład rząd wprowadził ulgę podatkową na ekspansję. Pozwala ona na odliczenie do 1 miliona złotych kosztów poniesionych na działania promocyjne i wspierające sprzedaż produktów, co finalnie może przełożyć się na kwotę do 190 tysięcy złotych oszczędności.

Co obejmuje ulga na ekspansję?

Udział w targach

  • Koszty transportu
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników
  • Koszty wynajmu i aranżacji stoiska

Działania promocyjne

  • Przygotowanie stron internetowych
  • Publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki
  • Promocja w social mediach
  • Reklamy telewizyjne i internetowe

Dostosowanie produktów
Firmy mogą również odliczyć koszty dostosowania produktów do wymagań kontrahentów oraz opracowanie dokumentacji umożliwiającej ich sprzedaż.

Jak skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorstwo chcące skorzystać z ulgi na ekspansję musi wykazać zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów lub udowodnić, że nowe, nieoferowane wcześniej produkty przynoszą przychody. Zwiększone przychody muszą nastąpić w ciągu dwóch lat od roku poniesienia wydatku.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem targów na rok 2024 i udziału w tych wydarzeniach, by maksymalnie skorzystać z dostępnych ulg podatkowych.

ulga-na-udzial-w-targach-2.jpg [187.24 KB]

* * *

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2469). Uregulowania wprowadzone w:

art. 26gb ustawy o podatku od os fizycznych

art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych