Kontakt

Dane kontaktowe

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

GPS: 50°03'36.1"N 20°00'26.2"E
Google Maps: 50.060039, 20.007283

tel. +48 12 644 59 32, +48 12 644 81 65
e-mail: biuro@targi.krakow.pl​

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy,
NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313, REGON: 350952838
Kapitał zakładowy: 921.000 zł w całości wpłacony

Dane do płatności:

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)